Primera consulta informativa gratuita


Què és el PRP?

El Plasma Ric en Plaquetes s’obté a partir de la pròpia sang del pacient, mitjançant un procés que inclou en centrifugat d’una mostra de sang, de la qual s’obté. El PRP s’aplica a la pell per mitjà de micro injeccions.

Indicacions

El PRP serveix per tractar:

  • Caiguda del cabell en homes i dones
  • Envelliment de la pell