Unitat d'Ecografia Facial

L’ecografia facial consisteix en el diagnòstic per la imatge aplicat a l’àmbit de la medicina estètica.

Gràcies a l’ecografia facial podem per exemple obtenir informació fonamental per saber si existeix o no material de farciment previ en determinades zones de la cara i de quin tipus.

L’ecografia facial ens permet també mostrar als el pacient els canvis realitzats des de l’interior de la seva pell.

Per valorar el tractament de medicina estètica més adequat per a cada persona, la Clínica de la Dra. Mercè Campoy incorpora la Unitat d’Ecografia Facial.

Què és l'Ecografia Facial

L’ecografia facial és el conjunt de tècniques diagnòstiques aplicades a la medicina estètica que ens permeten conèixer l’anatomia dels pacients i les capes internes de la pell per ajudar els metges estètics a prendre la millor decisió en relació als tractaments de medicina estètica més apropiats i la seva aplicació.

Ejemplo de ecografía facial - Dr. Raja

Dr., no recordo exactament...

És molt freqüent oblidar la zona concreta tractada amb algun tipus de material de farciment. Així com el tipus de substàncies que es van introduir.

També oblidar-se de com s’estava previ al tractament de farciment.

Mitjançant l’ecografia facial podem tenir-ho en compte.

És una font d’informació molt útil per poder fer el seguiment adequat dels tractaments de medicina estètica així com per ajustar el tractament estètic.

L’ecografia i la elastografia són tècniques no invasives, segures i ràpides que no utilitzen radiacions i es poden realitzar a tots els pacients de totes les edats.

Aparells mèdics

Ecògraf - ecografia facial
Ecògraf - ecografia facial

Especialistes

Dr. Francisco de Cabo
Dr. Francisco de Cabo

El Dr. Francisco de Cabo (Col·legiat nº 28853 -Col·legi Oficial de Metges de Barcelona) realitzarà les valoracions mèdiques oportunes.

Publicacions proposades del nostre blog

Benvolgut pacient,

Estem a la teva disposició per les vies habituals de contacte.